Ma ei usu kiirelt rikastumisesse ega üleöö saavutatud muutustesse. Usun, et iga muutus nõuab tööd ja järjepidevust. Kuid see saab alguse meie mõtlemisest ja mõtlemise muutmisest. Materjalid, mida ma pakun, on mõeldud Sulle Sinu edasimineku toetamiseks julgustamaks Sind proovima ja katsetama uusi mõtte- ja tegutsemisviise. Usun, et igal ühel on oma tee ja oma viis ja Sinu tulemused sõltuvad ainult Sinust, kuid arusaamine iseendast aitab seda õiget teed kiiremini leida. Soovin aidata Sul aru saada.

Käesolevaga kehtestatud ostu-müügitingimused kehtivad Veebipoes ostu sooritamisel Omaniku ja Ostja vahel tekkivate õigussuhete kohta.

2. Toote- ja hinnainfo

 

Veebipood müüb järgmisi tooteid: füüsilisi tooteid (kalendermärkmik Eduplaneerija), elektrooniliselt edastatavaid tooteid (e-kursusi, videoseminare, vebinare, muid koolitusmaterjale) ja nõustamisteenust.

 

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud iga toote juures olevas pakkumuses. Toote hinnale lisandub kauba kättetoimetamise tasu. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.

 

Teave toote kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures asuvas pakkumuses.

 

Hinnad on eurodes.

3. Ostu vormistamine

 

Müüdava toote müügilehel on välja toodud kogu toote kohta käiv info, sh toote hind.

 

Toote ostmiseks tuleb sisestada tellimis- või registreerimisvormi vajalikud andmed (tavaliselt ees- ja perekonnanimi, e-mail ja vajadusel ettevõtte nimi või muu ostu sooritamiseks vajalik info) ja klikata lingil "lähen maksma". Enne ostu sooritamist kinnitab Ostja, et on lugenud ja nõustub Veebipoe müügitingimustega. Seejärel saab ostu eest turvaliselt tasuda läbi järgmiste makselinkide:

  • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay.

 

Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule "Tagasi kaupmehe juurde".

 

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas: pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

 

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötajale Maksekeskus AS-le.

 

Leping on sõlmitud ja jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

 

Kui tellitud toodet ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Kohaletoimetamine

 

Füüsiliste toode saatmiskulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

 

Toote tarnekuupäevad on välja toodud toote Pakkumuses.

 

Elektrooniliste toodete edastamine toimub e-maili teel või tootele juurdepääsu tagamisega elektroonilises keskkonnas.

 

Toodete edastamine või juurdepääsu tagamine toimub hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul peale raha laekumist Veebipoe arvelduskontole.

 

Nõustamisteenuse edastamiseks võtab Veebipood Ostjaga ühendust e-maili teel peale raha laekumist Veebipoe arvelduskontole hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul, et leppida kokku nõustamise aeg või vastavalt Pakkumuses märgitud tingimustele.

6. Taganemisõigust ei kohaldata

 

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele ei kohaldu Ostu-müügitingimustes sätestatud tagasnemisõigus kõikidele Toodetele. Juhul, kui Lepingust taganemise õigus puudub, on vastav informatsioon avaldatud Toote pakkumuse juures.

 

Vastavalt Võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele ei kohaldu taganemisõigus Lepingutele, mille esemeks on:

 

teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui Müüja poolsed Lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud Ostja sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab Müüja poolsel Lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;

 

suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Ostja on ümbrise avanud;

 

sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud Ostja eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning Ostja kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

7. Veebipoe omaniku Lepingust taganemise õigus

 

Veebipoe omanikul on lisaks seaduses sätestatule õigus Ostjaga sõlmitud Lepingust taganeda, kui ilmnevad Pakkumuses sätestatud asjaolud või Koolitaja on lõpetanud Toote pakkumise osaliselt või täies ulatuses.

 

Lepingust taganemiseks teavitab Veebipoe omanik Ostjat e-maili teel ja tagastab Ostja poolt Lepingu alusel ette makstud tasud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.

8. Lepingu poolte teavitamine

 

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Ostja ja Veebipoe vahel toimub elektroonilises vormis poolte vahel Veebipoes teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu.

 

Teade loetakse kättesaaduks, kui see on saadetud teie poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.

9. Intellektuaalne omand

 

Veebileht ja selle osad (sh kuid mitte ainult Veebilehe müügipakkumused, pildid jmt) ning muud Veebilehe omaniku autoriõigusega kaitstavad objektid on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Ostjatel õigus Ostjaks olemise ajal ja ka pärast seda Veebipoe omaniku kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. Vaidluse korral loetakse, et tegemist on autoriõigusega kaitstava objektiga, mille autoriõigused kuuluvad Veebipoe omanikule.

10. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 

Veebipood kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-mail, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

 

Veebipood edastab isikuandmed veoteenust pakkuvale ettevõtjale selleks, et kohale toimetada Toode.

 

Veebipood saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi sisestades Veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teate saamiseks.

 

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

 

Veebipoe privaatsustingimused leiad siit: Privaatsustingimused

11. Ostu-müügitingimuste muutmine

 

Veebipoel on igal ajal õigus ühepoolselt Veebipoe ja teenuste arengust Veebipoodi ja Ostu-müügitingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Veebipoe tegevus lõpetada.

 

Veebipood kohustub teavitama Ostjat Ostu-müügitingimuste muudatustest oma veebilehel.

 

Ostu-müügitingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Veebipoe lehel.